046 – 270 70 00 info@drtsolutions.eu

”The story”

Björn Falk, VD och Martin Andersson, marknadschef är de två som startat upp och driver DRT Solutions AB.

Björn och Martin har jobbat med kollektivtrafik, taxi och anropsstyrd trafik i olika organisationer och med olika uppgifter sedan 1980-talet. Sedan början av 2000-talet så har de båda verkat inom Samres AB och i det arbetet varit drivande i utvecklingen av anropsstyrd trafik i Sverige.

Under tiden på Samres har de båda till exempel varit drivande i att starta upp ett flertal verksamheter. Särskilt kan nämnas Skolskjuts för barn med särskilda behov i Helsingborg, Samordning av TT-resorna (färdtjänst) i Oslo, Flextrafik i Dalarna, kopplade resor, särskilda sjukreselinjer med mera.

 

Under den här tiden så har det hänt mycket vad gäller de tekniska möjligheterna men det är nu, den allra senaste tiden, som de tekniska möjligheterna formligen exploderar och skapar ett fyrverkeri av möjligheter i hur man kan organisera och administrera den moderna anropsstyrda trafiken.

När de två tog all den erfarenhet som de samlat på sig under åren och adderade glöden de har för utveckling, digitalisering, nya trafiklösningar med mera så föddes DRT Solutions AB.

En av de allra senaste innovationerna som kombinerar ny teknik och mångårig erfarenhet som tagits fram inom DRT Solutions är SamCheck. SamCheck är ett digitalt verktyg som underlättar uppstart av nya transportörsavtal. SamCheck hjälper trafikföretagen att hålla ordning och reda på allt som ska vara på plats i de nya avtalen och den upphandlade parten kan säkerställa att allt kommer att klaffa när det är avtalsstart.

Martin Andersson & Björn Falk

Martin Andersson & Björn Falk

 

 

 

 

 

 

”Mobilitet för de som behöver, när de behöver”

Vad erbjuder DRT Solutions

DRT Solutions AB erbjuder allt det som krävs för att organisera anropsstyrd trafik på ett modernt, tryggt och rationellt sätt.

Utredningstjänster, analysarbete, implementeringar av nya trafiklösningar, implementeringar av nya administrativa rutiner, implementeringar av nya tekniska lösningar, trafikupphandlingar, leverans av komplett beställningscentral eller leverans av vissa moment i en beställningscentrals verksamhet.

DRT Solutions är en del av Samreskoncernen.