046 – 270 70 00 info@drtsolutions.eu

Den 1 mars deltog DRT Solutions på ett välbesökt frukostmöte i Oslo som arrangerades av Ruter, ämnet för dagen var framtidens mobilitetslösningar. En av talarna var Caroline Cerfontaine från kollektivtrafikens internationella organisation UITP (bilden).
Mycket spännande avhandlades, inte minst redogjordes det för hur man ökat användningen av ”Bycyklar” i Oslo genom nya digitala användargränssnitt. Ett lysande exempel som många kan lära av oavsett vilka mobilitetstjänster det gäller.
Det som det däremot inte pratas så mycket om är hur de funktionshindrade ska kunna dra nytta av alla nya mobilitetslösningar som är på gång nu. En fråga som DRT Solutions brinner för…