046 – 270 70 00 info@drtsolutions.eu

Att upphandla transporttjänster för anropsstyrd trafik kan vara komplicerat men frågan är om det inte är efter genomförd upphandling som det riktigt komplicerade börjar… Resultatet av upphandlingen kan ju vara en rad avtalsparter, var och en av dem kan ha ett flertal underentreprenörer och det är ju oftast en mängd saker som ska finnas på plats och fungera när det är dags att starta trafiken.

Finns det förare, har de rätt utbildning? Finns det fordon, uppfyller de kraven? Är spännbanden i specialfordonen rätt? Finns alla myndighetsintyg? Hur ska kommunikationen till fordon fungera, hur och när testar vi kommunikationen? Är bårarna på plats i bårfordonen? Har vi koll att alla underentreprenörer är ok? Och så vidare… och så vidare… och så vidare….

Ett exempel, en upphandling resulterar i 15 avtalsparter, dessa har var och en fem underentreprenörer som i sin tur har tre fordon var i genomsnitt… till varje fordon behövs det två förare… Nu börjar det bli komplext att hålla ordning på att allt och alla är redo för trafikstart och att man uppfyller kraven.

För att underlätta detta så har DRT Solutions i samarbete med Västtrafik utvecklat ett digitalt verktyg som underlättar både för den upphandlande parten och trafikföretagen som ska igång med trafiken.

Kontakta Björn eller Martin så berättar vi mer!
Björn Falk 0704-19 02 00, bjorn.falk@drtsolutions.eu
Martin Andersson 0704-19 00 53, martin.andersson@drtsolutions.eu