046 – 270 70 00 info@drtsolutions.eu

Lunds kommun meddelade den 16 februari att DRT Solutions AB vunnit upphandlingen av kommunens färdtjänst med driftstart 2017-10-01. Upphandlingen är nu överklagad av den nuvarande leverantören och målet ligger hos förvaltningsrätten för avgörande.

Vill du veta mer, kontakta Martin på martin.andersson@drtsolutions.eu